RTL Nieuws
Cursus voor leraren over echtscheiding: ‘Angst en verdriet ook voelbaar in de klas’
19 september 2017
Scheiding ouders: welke begeleidende rol kan de school spelen?
Scheiding ouders: welke begeleidende rol kan de school spelen?
16 november 2017
Boete past niet bij het huwelijk

20-09-2017 – Vanuit de samenleving ontstaan steeds meer initiatieven om vechtscheidingen te voorkomen. Elkaar al boetes opleggen nog voor het huwelijk is gesloten, gaat echter te ver.

Netwerk Notarissen maakte vorige week bekend een steentje te willen bijdragen aan het voorkomen van vechtscheidingen. Op dit moment komen er uit allerlei hoeken van de samenleving initiatieven om vechtscheidingen te voorkomen of in ieder geval te verminderen. Zie bijvoorbeeld de Divorce Challenge van de overheid van vorig jaar, waar vorige week een vervolg op is aangekondigd door de minister van Veiligheid en Justitie.

Wij zijn ervan overtuigd, dat een anti-vechtscheidingsclausule of een clausule met harde afspraken en strenge regels – inclusief zelfs een boete – niet gepast zijn binnen een huwelijk. Het einde van een relatie gaat onvermijdelijk gepaard met emoties, zoals angst, boosheid en intens verdriet. We kunnen niet verwachten van mensen in een dergelijke situatie, dat zij zich rationeel en nuchter gedragen. We kunnen wel helpen dit niet te laten ontsporen.

Goed gesprek

Belangrijker dan (standaard)clausules in huwelijksvoorwaarden is een écht goed gesprek – of zelfs meerdere gesprekken – voorafgaand aan het bestendigen van een relatie, zoals bijvoorbeeld bij een samenlevingscontract of een huwelijkscontract en zelfs bij het krijgen van kinderen. Bij life-events is het belangrijk daarbij stil te staan en goed naar elkaar te kijken en te luisteren.

Iedereen gaat in zijn relatie onvermijdelijk in de fuik zwemmen van: ‘Daar gaan we weer!’ Iedereen krijgt in zijn relatie wrijvingen, strubbelingen. Dit is normaal en is ook goed. Het is belangrijker dat je weet, hoe je daarmee kunt dealen.

Dit kan doorgaans de notaris niet alleen – tenzij deze een intensieve mediationopleiding heeft gevolgd –, maar vergt de samenwerking met een coach of mediator. Er bestaat al langer premarital mediation, maar het is in Nederland nog niet gangbaar dit traject te volgen voorafgaand aan het huwelijk (zie bijvoorbeeld www.prenups.nl). Huwelijksvoorwaarden maken roept het gevoel op dat er voorwaardelijk wordt getrouwd. Daarop rust nog een taboe.

Wat belangrijk is, is dat het in onze samenleving normaal wordt, dat je een goed huwelijkscontract maakt. Je spreekt dan over wat je van elkaar verwacht, hoe je staat tegenover geld, hoe je dat gaat regelen, hoe je je kinderen wilt opvoeden en wat je ze wilt meegeven en ook hoe je omgaat met een crisis in je relatie. Je kunt dan een onderhoudsbepaling opnemen en afspreken dat je hulp zoekt, als je een crisis hebt.

Verduurzamen

Een crisis hoeft niet meteen een overduidelijke geëscaleerde ruzie te zijn, maar komt vaak voor na een life-event: verlies van dierbaren, ziekte van kinderen, een miskraam, verhuizing, verandering van baan etc. Met het maken van een goed (huwelijks)contract, verduurzaam je de relatie en verklein je de kans op een scheiding. Mocht het dan onverhoopt toch uitlopen op een scheiding, heb je daar goed over gesproken, hulp gehad en wordt het gevecht minder.

Het kan nog steeds pijn doen, maar je zorgt dat je er iemand bij haalt, die je emoties managet en je helpt, zodat je zowel emotioneel als financieel verder kunt.

Daarbij wordt ook stilgestaan bij het verschil tussen je partnerrelatie en je ouderrelatie. De eerste kan stoppen. De tweede blijft altijd. Dit is een essentie van een goed huwelijkscontract. Geen harde afspraken, maar zachte voor iedereen begrijpelijke afspraken in normaal Nederlands. Geen boete, maar een zelfgemaakte handleiding die duidelijke kaders biedt.

Op deze manier creëer je de voorwaarden voor een duurzame relatie, goed gezamenlijk ouderschap en ­– als het toch onvermijdelijk blijkt – een constructieve scheiding.

* Denise Kentie is advocaat gespecialiseerd in Familierecht en mediator. Zij werk bij KentieThomas in Breda.

Bron: BN De Stem – Boete past niet bij het huwelijk

Inloggen