Artikel TIB jan 2020: Binnen de Buitenwereld

De school wordt een conflict ingesleurd
28 mei 2018
Protocol School en Scheiding
1 december 2020

Toen in september 2019 mijn boekje verscheen over ‘Omgaan met Scheiding op school’ kwamen de eerste reacties vreemd genoeg niet uit het onderwijs, maar vanuit het omliggende werkveld van psychologen, pedagogen en zelfs de rechterlijke macht en de politie.
Als ik daar één gemeenschappelijke mening uit mag destilleren dan is het dat geen van allen ervan op de hoogte was, welke impact een (echt)scheiding kan hebben op de dagelijkse schoolpraktijk. De zo herkenbare situatiebeschrijving van een moeder die ’s morgens haar dochter vol tranen aflevert omdat de ouders de avond daarvoor hebben verteld niet samen door te gaan als partners, was weliswaar voorstelbaar, maar eerst nu realiseerden lezers van de buitenwereld blijkbaar dat een dergelijke situatie inderdaad veel groter is dan een enkel verdrietig momentje.

 

Inloggen