Rapport ExpertTeam

Wat moet je met die gescheiden ouders ?
2 december 2020
Start Gezinsadvocaat
11 april 2021

Februari 2021 kwam het lang verwachte eindrapport van het ExpertTeam Kinderverstoting uit en werd het aangeboden aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Wat voor ons niet verrassend was dat er in het rapport onomwonden wordt vastgesteld dat met name school en de huisarts door zowel kinderen als ouders die te maken hebben met een vechtscheiding (en daardoor contact verliezen met vader/ex-partner) worden ervaren als zeer waardevol. Steun vanuit de jeugdhulpverlening en jeugdzorg kwam er een stuk slechter vanaf.

Het hele rapport is te downloaden vanaf de site van de Rijksoverheid.

Adviesrapport Expertteam ouderverstoting