Wie zijn wij?

Stichting Expertisebureau Kind | School | Scheiding (Stichting EKSS) is in 2016 ontstaan uit de samenwerking van de drie onderstaande grondleggers. Zij besloten om samen uitvoering te geven aan de uitwerking van het winnende idee van de Divorce Challenge 2016, uitgeschreven door het ministerie van Veiligheid en Justitie. Met het idee “Iedere school zijn expert” beogen de oprichters om vanuit de driehoek kind, school en scheiding voorlichting te geven aan het basisonderwijs in de vorm van driedaagse trainingen. Deze trainingen leiden zogenaamde ScheidingsExperts op die vervolgens voor hun eigen school het keurmerk ‘ScheidingsExpertSchool’ kunnen binnenhalen.

De door EKSS getrainde experts blijven via een afgeschermde community in verbinding met de organisatie en met elkaar. Aldus ontstaat een netwerk van onderwijsdeskundigen die elkaar kunnen helpen en verder brengen in het effectief begeleiden van kinderen van (ge)scheiden(de) ouders. Op een ScheidingsExpertSchool weten school en ouders wat ze van elkaar mogen verwachten en wat ze aan elkaar verplicht zijn.

Onze kennisgebieden

Onderwijs - 32 jaar
Familierecht - 18 jaar
Kindercoaching- 8 jaar
Mediation - 15 jaar
Traineeship - 5 jaar
PIETER1

Pieter Stoop – Schoolbegeleider / Docent

(1959, getrouwd met Denise sinds 1997. Uit dit huwelijk hebben zij twee kinderen: Anna en Joris. Eerder getrouwd geweest, waaruit ook twee kinderen zijn voortgekomen: Jasper en Benjamin. Studeerde aan de PABO (1985) en is KIES coach en KIES omgangsbegeleider.)

“In 2012 kwam ik tot de conclusie dat het basisonderwijs zich nauwelijks bewust is van wat zij kunnen betekenen voor kinderen die lijden onder de scheiding van hun ouders. Ook de problemen die met scheidende ouders op de school zelf afkomen worden nauwelijks herkend en aldus worden er nog veel fouten gemaakt. Het is mijn missie om op zoveel mogelijk scholen iemand op te leiden die goed weet om te gaan met de effecten van (echt)scheiding op kinderen èn de organisatie. Deze zogenaamde ScheidingsExperts initiëren de ontwikkeling van visie en beleid binnen hun eigen school. Het is mijn overtuiging dat scholen voor ouders een serieuzere gesprekspartner zijn wanneer de kennis en de vaardigheden op school zijn ingevoerd. Fijn voor ouders die in een moeilijke fase van hun leven zitten, fijn voor scholen die opgewassen zijn tegen onvoorziene situaties en vooral fijn voor kinderen, die op school veiligheid, hulp en steun zullen ervaren.”

Denise Kentie

Denise Kentie – Familierecht

(Geboren in 1967, moeder in een samengesteld gezin, advocaat sinds 1992, gespecialiseerd in familierecht en mediator sinds 1999. Sinds 1997 getrouwd met Pieter.)

“Weet dat je ook na een scheiding weer gelukkig kunt zijn. Dat heeft tijd nodig en goede raad. Een goed proces met als resultaat een duurzame regeling, maakt dat dat eerder kan komen. Ik wens iedereen, die zo’n fase doormaakt, een gelukkige toekomst. Ik heb daarom alle ‘juweeltjes’ aan kennis, vaardigheden uit boeken, studies en trainingen in Nederland en het buitenland op uiteenlopende vlakken en eigen werk- en levenservaringen in mijn toolbox verzameld. Deze kennis en kunde deel ik graag met iedereen die in dit pijnlijke proces is beland, of je nu degene bent die de knoop heeft doorgehakt of degene die de bons heeft gekregen. Ik kan het niet makkelijk voor je maken, maar wel luisteren en sturen, waarbij ik meegeef wat ik te bieden heb. Mijn doel is dat het goed geregeld wordt en dat je gelukkig wordt, al is het maar omdat kinderen het meest gebaat zijn bij twee gelukkige ouders, die op hun beurt veel te geven hebben. Deze inzichten en vaardigheden vormen de basis waarmee ik mijn aandeel in de trainingen bij EKSS lever. Het juridisch verhaal is één. Het vertalen naar de praktijk, ook die van scholen, is wat ik met heel veel passie en betrokkenheid doe.”

Nederland, Rotterdam, 13 April 2015Foto: Marie Cecile ThijsKentie Thomas
Marleen van de Ven

Marleen van de Ven – Kindercoach

(Geboren in 1972, getrouwd, moeder van 2 kinderen, Kindercoach sinds 2011, KIES coach basisonderwijs en voortgezet onderwijs sinds 2012, KIES omgangsbegeleider 2012, KIES voor het jonge kind sinds 2013, KIES Gescheiden Opvoeden sinds 2013 en Kindertolk sinds 2014).

“Oog hebben voor het geluk van je kind”. Dat is wat ik zelf nastreef als ouder en als kindercoach streef ik dat na voor de kinderen die bij mij komen. Ik begeleid veel kinderen van gescheiden ouders. Zij vertellen mij over allerlei situaties die zij meemaken. Situaties thuis, op de sportclub, op school. Kinderen geven direct of indirect aan dat leerkrachten meer voor hun zouden kunnen betekenen of dat het fijn zou zijn als er meer begrip zou zijn. Daarentegen wordt er ook verteld over de enorme steun die ze van een juf of meester ervaren. Hoe fijn zou het zijn dat er steeds meer kinderen juist gaan zeggen dat ze een leerkracht hebben die hen begrijpt en waarvan ze steun ervaren. Door mensen in het (basis)onderwijs extra kennis en vaardigheden mee te geven hoe ze nog meer oog kunnen hebben voor een kind dat zich in een scheidingssituatie bevindt, wil ik hier aan bijdragen. Zo kunnen deze ScheidingsExperts direct of indirect hun steentje bijdragen aan het geluk van een scheidingskind.

Onze cursisten

Citaten

Waarom EKSS

Voor betrokkenen…

In iedere schoolgroep van 30 leerlingen zitten gemiddeld 6 kinderen waarvan het kerngezin uit elkaar is gevallen. Bij die 6 kinderen horen 12 ouders, een aantal grootouders, één of twee leerkrachten, hun collega’s,  een zorgcoördinator, een managementteam en ook nog eens klasgenootjes die mee(be)leven.

Voor de school…

Als organisatie krijgt school te maken met vragen als: welke rechten en plichten heb ik jegens ouders, jegens de nieuwe partners, wat moeten we met advocaten van ouders, de Raad voor de kinderbescherming of bureau Jeugdzorg?

Mag ik als school informatie over een kind geven aan een ouder zonder gezag? Hoe is trouwens het gezag in Nederland geregeld en te controleren? Hoe ga ik ermee om als een vader onder schooltijd zijn dochter komt ophalen, terwijl je weet dat het kind die dag bij moeder verblijft?

Voor de maatschappij...

Er is winst te halen voor de maatschappij door de school te erkennen als waardevolle partner in zorg aan kind en ouders in scheidingssituaties. Doordat de problematiek op school besproken en erkend wordt verdwijnt een taboe. En wij leren onze kinderen (die later de ouders zijn) hoe wij met respect omgaan met veranderende relaties.

Voor het kind…

Uiteindelijk is het kind de grote winnaar in onze aanpak. School zal nog veiliger voelen als je ervaart dat er begrip is voor jouw situatie en dat je niet afhankelijk bent van de toevallige betrokkenheid van een individuele juf of meester. School zal nog veiliger zijn wanneer je weet dat zowel papa als mama daar gewoon blijven komen om over jou te praten en niet over elkaar.

 

ScheidinsExperts, getrainde Organisaties en Platformscholen vindt u hier: