ScheidingsBewust

Het betreft hier eigenlijk nog geen training of opleiding, maar ook wij zijn ons ervan ‘bewust’ dat er scholen zijn die binnen hun eigen gelederen of hun eigen bestuur al iemand hebben die heel veel weet over dit onderwerp en erg betrokken is. Misschien wel die IB-er of zorgcoördinator die precies weet hoe je met scheidende ouders het gesprek moet ingaan of die zelfs er zelf bij komt zitten wanneer een leerkracht zich oncomfortabel voelt.

Het kan dat een school zijn opleidingsuren op het gebied van professionalisering al anders heeft ingericht maar wel een Plan van Aanpak/een Protocol of een Draaiboek heeft opgesteld.

Ook deze scholen willen we graag aan ons verbinden door met hen samen te kijken naar het betreffende document en het te toetsen aan de praktijk. Met deze scholen delen we graag onze kennis en onze werkwijzen. Ook deze scholen kunnen via een licentie toegang krijgen tot een afgeschermd gedeelte van de site met relevante actualiteiten, formats en documenten.

Zij komen in aanmerking voor het keurmerk ScheidingsBewustSchool (zie ook www.eksskeurmerk.nl) en kunnen gebruik maken van alle diensten die de licentie aan onze deelnemers biedt:

  • De licentie geeft toegang tot een beveiligd afgeschermd gedeelte van de internetomgeving met daarop onder andere specifieke informatie, voorbeelddocumenten, actuele en bijgewerkte trainingsdocumentatie en online training tools (e-learning) (vanaf medio 2019).
  • Scholen met een licentie krijgen periodieke nieuwsbrieven met actuele ontwikkelingen op het gebied van scheidingen, voor zover deze ontwikkeling relevant is voor het onderwijs; wij informeren u actief!
  • Scholen met een licentie kunnen gebruik maken van onze helpdesk. U kunt schoolspecifieke problemen (uiteraard op ons terrein) voorleggen aan ons team van deskundigen of wij brengen u in contact met professionals die u kunnen helpen.
    Wanneer u per mail een vraag of probleem aankaart, krijgt u doorgaans binnen 3 werkdagen een reactie. Ook kunt u gebruik maken van een telefonische hulplijn; deze is alleen voor licentiehouders bereikbaar voor acute situaties wanneer u binnen hooguit enkele uren advies wilt van onze deskundigen.
  • Tot slot kunt u tegen gereduceerd tarief gebruik maken van onze voorlichters voor bijvoorbeeld een ouderinformatieavond.

Overigens kan een school die het keurmerk ScheidingsBewust heeft behaald en daarnaast een Teamtraining laat verzorgen door EKSS zijn status verhogen naar ScheidingsExpertSchool. In dat geval moet wel minimaal één teamlid participeren in de Expert-Community van EKSS.

Procedure

Scholen die erkend willen worden als ScheidingsBewust nemen contact op met EKSS via het contactformulier. Vervolgens nemen wij contact met u op om te bespreken welk document u wilt laten toetsen. Wij sturen u hierna een licentieovereenkomst, waarna u het bewuste document kunt uploaden en door ons laten beoordelen.

De behandeling van uw “Plan van Aanpak” is eenmalig en is niet inbegrepen bij de licentie (zie kosten).