Licentie

Scholen die een ScheidingsExpert hebben laten trainen zijn in het schooljaar van de training automatisch verbonden aan EKSS. Na dit jaar worden scholen geacht de verbintenis met EKSS actueel te houden middels een licentie. Scholen met deze licentie kunnen beschikken over een aantal voordelen:

  • De licentie geeft toegang tot een beveiligd afgeschermd gedeelte van de internetomgeving met daarop onder andere specifieke informatie, voorbeelddocumenten, actuele en bijgewerkte trainingsdocumentatie en online training tools (vanaf 2019).
  • Scholen met een licentie krijgen periodieke nieuwsbrieven met actuele ontwikkelingen op het gebied van scheidingen, voor zover deze ontwikkeling relevant is voor het onderwijs; wij informeren u actief!
  • Scholen met een licentie kunnen gebruik maken van onze helpdesk. U kunt schoolspecifieke problemen (uiteraard op ons terrein) voorleggen aan ons team van deskundigen of wij brengen u in contact met professionals die u kunnen helpen. Wanneer u per mail een vraag of probleem aankaart, krijgt u doorgaans binnen 3 werkdagen een reactie. Ook kunt u gebruik maken van een telefonische hulplijn; deze is alleen voor licentiehouders bereikbaar voor acute situaties wanneer u binnen hooguit enkele uren advies wilt van onze deskundigen.
  • Tot slot kunt u tegen gereduceerd tarief gebruik maken van onze voorlichters voor bijvoorbeeld een ouderinformatieavond.

Aansluiten

Via ons contactformulier kunt u uw interesse tonen voor een licentie met alle voordelen zoals hiernaast beschreven. U krijgt vervolgens per mail een licentieovereenkomst die u na goedkeuring ondertekend terugstuurt.

De licentie wordt jaarlijks automatisch verlengd met een opzegtermijn van twee maanden. De licentie is exclusief voor scholen die een ScheidingsExpert in opleiding hebben of het keurmerk ScheidingsExpertschool voeren en scholen die ScheidingsBewust zijn .

Inloggen