Cursus voor leraren over echtscheiding: ‘Angst en verdriet ook voelbaar in de klas’

Scholen moeten meer aandacht hebben voor kinderen met gescheiden ouders
8 september 2017
Boete past niet bij het huwelijk
Boete past niet bij het huwelijk
20 september 2017
RTL Nieuws

RTL Nieuws 19-09-2017 – Gedragsproblemen, concentratieverlies en slechtere prestaties. Kinderen van wie de ouders gaan scheiden kunnen daar veel last van hebben, maar scholen besteden daar te weinig aandacht aan. Dat vindt leraar Pieter Stoop: “Scholen denken te vaak: dit speelt thuis, het is niet onze taak.”

Als leraar op een basisschool in Breda zag Stoop hoe ernstig kinderen onder de scheiding van hun ouders konden lijden. “De thuissituatie van die leerlingen was compleet overhoop gehaald. Dat brengt veel angst en verdriet met zich mee, en dat is ook voelbaar in de klas.”

Onvoldoende kennis

Volgens Stoop moeten scholen meer verantwoordelijkheid nemen. “De basisschool moet een plek zijn waar kinderen zich veilig en vertrouwd moeten voelen, maar op dit moment is er niet voldoende kennis om de kinderen goed te begeleiden”, zegt hij.

Daarom besloot hij zelf een cursus op te zetten. “Leraren, begeleiders en schooldirecteuren leren tijdens de cursus hoe ze een kind het beste kunnen opvangen als verteld wordt dat de ouders uit elkaar gaan. Belangrijk is dat het kind weet dat er oog is voor zijn of haar situatie, en dat de leerkracht laat merken dat hij of zij weet wat er in het leven van het kind speelt.”

‘Niet gaan bemiddelen’

Ook leren ze hoe ze signalen kunnen herkennen dat het niet goed gaat. “Als het kind concentratieproblemen krijgt, of problemen met vriendjes of vriendinnetjes, moet de leraar aan de bel trekken en het gesprek aangaan met de ouders.”

Volgens Stoop zijn veel basisscholen daar huiverig voor: “Vaak proberen de ouders de leraar in hun kamp te trekken, en je moet weten hoe je daar mee om moet gaan. Het is absoluut niet de bedoeling dat je als leraar gaat bemiddelen in hun conflict, je moet je puur richten op de zorg rond het kind.”

Hoe regelen basisscholen het nu?

Op veel basisscholen is een scheidingsprotocol van kracht. Hierin staan afspraken over wie het kind wanneer ophaalt, hoe er met beide ouders gecommuniceerd wordt en hoe de school omgaat met ouderavonden.

“Zo’n protocol helpt bijvoorbeeld ook om duidelijkheid te krijgen of het wenselijk is dat eventuele nieuwe partners aansluiten bij feesten en andere activiteiten”, zegt Ronald Theuns, directeur van basisschool Dirk van Veen in Breda.

“Maar dit gaat met name over praktische zaken, en dat is niet genoeg. Kinderen van gescheiden ouders moeten de ruimte krijgen om er in de klas over te praten, en leraren moeten kunnen omgaan met de meest voorkomende vragen van leerlingen. Juist als ze thuis in een onprettige situatie zitten, moeten ze op school het gevoel krijgen dat er naar ze geluisterd wordt en dat hun gevoelens erkend worden.”

Taboe

Theuns vindt het belangrijk dat zijn leerlingen hun school ervaren als een prettige en veilige omgeving. Daarom hebben meerdere leerkrachten van zijn basisschool de cursus van Pieter Stoop al gevolgd.

“Natuurlijk is het lastig te zeggen of de kinderen er meteen baat bij hebben. Maar er wordt in ieder geval veel over echtscheidingen gesproken. En daardoor is het taboe rond het onderwerp wel weg.”

Hoge werkdruk

Stoop hoopt dat iedere school in de toekomst een zogeheten ‘scheidingsexpert’ krijgt. Zijn initiatief kreeg bij de Divorce Challenge, waar de overheid de strijd aangaat tegen vechtscheidingen, veel waardering en werd uitgekozen als beste idee door een vakjury en jongerenpanel.

Ook krijgt het project van Stoop subsidie van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Toch lopen de aanmeldingen voor de meerdaagse training, die 1200 euro kost, niet storm. “Er zijn pas acht mensen die zich definitief hebben aangemeld, van twee hebben we een toezegging dat ze willen meedoen.”

Dat verbaast Stoop: “Iedere school zegt: dit is hard nodig”, vertelt hij. “Maar de werkdruk ligt op basisscholen natuurlijk hoog en leraren krijgen steeds meer taken.” Hij is nu in gesprek met de gemeente Breda om zijn project eerst lokaal uit te rollen.

‘Oog voor problemen van kinderen’

De PO-raad vindt het ook belangrijk dat er op scholen aandacht besteed wordt aan de gevolgen van een scheiding voor een kind, maar volgens een woordvoerder gebeurt dat al.

“Er is op school altijd oog voor de problemen van kinderen. Als een kind het thuis moeilijk heeft, heeft dat bijna altijd consequenties. We vinden het belangrijk dat leraren weten wat ze moeten doen als er sprake is van een scheiding, maar daarvoor is ook al aandacht tijdens de opleiding.”

Bron: RTL Nieuws – Cursus voor leraren over echtscheiding: ‘Angst en verdriet ook voelbaar in de klas’

Inloggen